D-terminali lähiala detailplaneering

Ajaloohõnguline uus linnaruum

Mida planeerime:

  • ääristada sadama-ala läbiv jalakäijate promenaad uute elu- ja ärihoonetega
  • eksponeerida ja integreerida sadama ajalooga seotud hooneid ja detaile ning markeerida neid linnaruumis
  • haridusasutuse krunti (põhikool) Reidi tee 12 kinnistule (DP nr DP038310)

Jalutajasõbralik rikkaliku haljastusega linnaväljak

Mida planeerime:

  • rohke haljastusega promenaadi jalakäijatele ja kergliiklejatele, et ühendada Pirita Kalamajaga
  • liikluse rahustamiseks jagatud ruumi
  • uusi ühissõidukipeatuseid ja mugavat jalgrattaparklat

 

Täpsem info detailplaneeringu kohta on leitav Tallinna Planeeringute registrist DP043590.