A-terminali ja kruiisiterminali ala detailplaneering

Mitmekülgseid liikumisviise toetav linnakeskkond

Mida planeerime:

  • uut A-terminali hoonekompleksi ja selle esist väljakut
  • uusi ühissõidukipeatusi (tramm, buss) ja jalgrattaparklat
  • autode (sh taksode) parkimist valdavalt maa-alusel korrusel või parkimismajas
  • sadama tegevuseks vajalikku, kompaktset ja linnaruumi sobituvat tänavat

Merele avatud linnaruum

Mida planeerime:

  • avada osaliselt suletud sadama territooriumi, kus reisiterminalide teenindamiseks vajalikud funktsioonid ühendatakse sujuvalt avaliku kasutusega
  • jalakäijatele ja kergliiklejatele promenaadi, mis ühendab Reidi teed kruiisiterminali katusepromenaadi ja Loodemuuliga
  • uut multifunktsionaalset kaid

 

Täpsem info detailplaneeringu kohta on leitav Tallinna Planeeringute registrist DP043650.