Lõunaosa detailplaneering

Reidi tee ja sadama vaheline elu- ja ärikvartal

Mida planeerime:

  • äri- ja eluhooneid, mis on ääristatud Reidi tee promenaadi ja hoonete vahelise lineaarpargiga
  • hooned liigendatakse selliselt, et oleks tagatud vaated ja mõnus päikesevalgus
  • hoonete esimestele korrustele erinevaid äri- ja teeninduspindu

Ala läbiv lineaarpark

Mida planeerime:

  • paralleelselt Reidi tee promenaadiga hakkab kulgema rahulikum, hoonete vaheline rohke haljastusega 28 meetri laiune promenaad jalakäijatele ja jalgratturitele
  • sadamasse sisse- ja väljasõit koondub eelkõige Pikksilma tänavale, uues kvartalis on rahustatud ja vähendatud autoliiklus

 

Täpsem info detailplaneeringu kohta on leitav Tallinna Planeeringute registrist DP040550.