Kliimasõbralik & roheline

Vanasadama kinnisvara arenduse eesmärk on kliimasõbraliku linnakvartali arendamine, mis muuhulgas hõlmab rohke haljastusega linnaruumi rajamist, et toetada sadama-aladel looduslikku mitmekesisust. Elurikkuse toetamisel on väga oluline roll sidususe suurendamisel olemasolevate haljastatud aladega.

Uus Vanasadama ala läbiv lineaarpark

Lineaarpark ühendab Kadrioru pargi ja vanalinna ümbritseva halastatud ala.

Paralleelselt Reidi tee promenaadiga loome uue hoonestuse vahele lineaarpargina kujundatud jalakäijate promenaadi. Uue promenaadi lõik on juba valminud D-terminali ümbritseval alal. Vanasadama arenduse tulemusel jätkub lineaarpark ka teisel pool jalakäijate silda suunaga kruiisiterminali poole, kus see ühineb rannapromenaadiga. Läbi haljastuse lisamise vähendame seniseid suuri asfaltpindadega alasid ning koostöös ekspertidega töötame selle nimel, et maapinna temperatuuri tõus oleks väiksem ja soojussaari ei tekiks. Samuti aitab haljastuse lisamine sademevett kohapeal immutada, et vältida sademeveekanalisatsiooni ülekoormamist.

Taastuvenergia kasutus

Planeerime kinnisvara arenduses kasutada merevee baasil kaugkütte ja -jahutuse lahendusi. Juba ellu viidud arendusprojektides oleme kasutanud taastuvenergia allikaid – kruiisiterminal, D-terminal.

Eesti-Soome rohekoridor

Tallinna Sadam ja Helsingi Sadam koostöös laevafirmade ja linnadega alustasid 2023. aastal koostööprojekti rohekoridori loomiseks Eesti ja Soome vahele. “FIN-EST Green Corridor” projekti eesmärk on tagada, et tulevikus on reisija teekond Eesti ja Soome vahelisel mereteel ning ka linnas keskkonnasäästlik ja kliimaneutraalne.

Tallinna Sadam on juba astunud samme, et vähendada sadamas sildunud laevadest tulenevat õhusaastet, CO2 heidet, müra ning vibratsiooni. 2021. aastast alates kasutavad Tallinn-Helsingi vahelised liinilaevad kaldaelektrit ning lülitavad välja mootorid, kui sadamas seistakse kauem kui 2 tundi. Samuti kasutatakse Vanasadamas automaatsildumise seadmeid, et vähendada sildumisel kuluvat aega, müra ning CO2 heidet.


Targalt liikuv

Tallinna arengustrateegia 2035 üheks strateegiliseks sihiks on „Terve Tallinn liigub“ – Tallinna elukeskkond toetab inimeste head tervist. Värskes õhus liikuda ja aega veeta on meeldiv hoolimata sellest, milline ilm parajasti on. Suurem osa inimesi liigub Tallinna regioonis kiire ja kättesaadava ühistranspordiga, rattaga või jalgsi. Liikuvusteenuste selgroog on kiired trammiühendused, mida toetavad bussid, rattaringlus, sõidukite lühirent ja sõidujagamine.

 

Uus trammiühendus ja trammipeatus A-terminali ees

2025. aasta alguses valmib lennujaama ja Vanasadama vaheline uus trammiühendus. Kui D-terminali pool on võimalus kasutada ühistranspordiks eelkõige bussiliine, siis A-terminali pool on liiklusele väga kitsas Sadama tänava koridor. Sel põhjusel on trammipeatuse planeerimine A-terminali poole väga oluline, et tagada mugav ühistranspordiühendus trammiga Vanasadama põhjaosa kvartalist.

Uued kõnni- ja rattateed

Uued kõnniteed planeerime turvaliselt, nii et jalakäijatel on turvaline liikuda ja ratturitel on eraldi märgistatud rattatee. Üks lühike lõik on valminud D-terminali ja Kochi Aitade vahelisel alal, mis ootab jätkamist, kui detailplaneeringud kehtestatud saavad.

Vähem parkimiskohti ja auto jagamisteenuse kasutamine

Tallinnas on oluliseks eesmärgiks kliimaneutraalsuse saavutamisel isikliku sõiduauto kasutuse vähendamine. Inimestel on võimalik loobuda isiklikust sõiduautost, kui:

  • kõik eluks igapäevaselt vajalik on piisavalt lähedal
  • kõnniteede võrgustik on turvaline ja mugav
  • rattateede võrgustik on turvaline ja mugav
  • ühistranspordiühendus on hästi korraldatud
  • pikemate sõitude jaoks on võimalik kortermaja või büroohoone parkimiskorruselt rentida rakenduse kaudu sobiv sõiduauto

Autode jagamisteenuse planeerimisel on eesmärk tagada piisav elektrilaadijate arv parkimiskorrustel, et oleks võimalus kasutada elektriautosid ning neid laadida büroohoonete ja korterelamute all.

Sellise tuleviku nimel planeerime vajalikku infrastruktuuri Vanasadama alale. Kujundame Vanasadama ühendused ümbritseva linnaruumiga nii, et töökohad, kauplused, lasteaed, kool ja vaba aja veetmise kohad on inimestele jalutuskäigu või lühikese rattasõidu kaugusel.

 


Külalislahke & kultuurisõbralik

Vanasadam on Eesti suurim turismivärav. Tippaegadel läbis Vanasadamat aastas 10,6 miljonit reisijat, 2023. aastal liikus Vanasadama kaudu üle 8 miljoni reisija. Läbi Vanasadama kinnisvara arenduse soovime kujundada keskkonna, milles viibijad tunneksid end oodatuna – sõbralik õhkkond, külalislahke kultuur ja kohavaim. Kultuurielamused ja lisanduv kultuurisihtkoht Tallinnas on osa tulevasest kinnisvara arendusest.

Inimkeskne

Seniste suurte asfaltplatside ja parklate aeg Vanasadamas on läbi saamas. Sadamategevus on täna tehnoloogia arengule koondunud kompaktsetele aladele kaide läheduses.

Peale detailplaneeringute kehtestamist hakkavad sadamategevust ümbritsevatele aladele kerkima uued hooned, kõnni- ja rattateed – kujuneb mõnus ja hubane keskkond. Hoonete esimestel korrustel avatakse äri- ja teeninduspinnad. Sõbralik teenindus ning hoolikalt kujundatud hoonete vaheline ruum aitavad muuta inimeste teekonda hubasemaks.

Kultuur mere äärde

Juba praegu on kruiisiterminalis võimalik korraldada sündmusi kuni 1400 inimesele. Nii kruiisiterminali esine lipuväljak kui ka uus välilava D-terminali kõrval on mõeldud suviste ürituste korraldamiseks. Need on esimesed sammud, et kujundada Vanasadamast kultuurisõbralik mereäär.

Uute hoonete rajamisel soovime siia tuua kunstigaleriisid, muuseumi või mõne uue kultuuriobjekti, et Tallinn oleks veel atraktiivsem meie külalistele ning samal ajal mõnus kohtumispaik kohalikele inimestele. Hoonete vahele kujundame hubaseid väljakuid ning atraktiivse linnaväljaku vaatega Vanasadama Jahisadamale.

Juba aastaid on suvel Vanasadamas toimunud Tallinna Merepäevad ning selle traditsiooniga jätkame.